>

Spilcentrum Philipsdorp

SALTO-school De Bergen maakt deel uit van Spilcentrum Philpsdorp. Binnen ons SPILcentrum werken we samen met Korein Kinderplein, WIJ-Eindhoven en de jeugdgezondheidszorg. Groot voordeel hiervan zijn de korte lijnen tussen alle mensen waar uw kind mogelijk mee van doen heeft. Als het wenselijk is dat de ontwikkeling van uw kind besproken wordt in het breed SPILzorgteam dan betrekken wij u hier altijd bij. 
 
Korein Kinderplein
De kinderopvang die aan onze school verbonden is, is Korein Kinderplein. Zij verzorgen in ons gebouw de Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (BSO).
Meer weten? Zie https://www.koreinkinderplein.nl/schouwbroekseweg-eindhoven
 
WIJ-Eindhoven
De generalist van WIJ-Eindhoven die aan onze school verbonden is, is: 
[contactgegevens]
Neem gerust contact op als u een steuntje in de rug kunt gebruiken. 
Zie voor meer informatie over WIJ-Eindhoven ook: www.wijeindhoven.nl
 


 

Maak gerust een afspraak voor meer informatie over onze school. We zijn bereikbaar op nummer 040-2528883