>

Schoolgeld/Ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage is per kind 25 euro per jaar. 
 
Van dit geld betalen we bijvoorbeeld de kerstmaaltijd, cadeautjes voor Sinterklaas, carnaval, mogelijke excursies, toneel- en filmvoorstellingen die niet voor vergoeding door de gemeente in aanmerking komen. De ouderbijdrage is vrijwillig, echter bij het niet voldoen van deze vrijwillige bijdrage bestaat de mogelijkheid dat uw kind van activiteiten uitgesloten wordt. De schoolreisjes en het schoolkamp vallen buiten de ouderbijdrage..
 
Als u op onoverkomelijke problemen stuit bij het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de directie om te bezien of er een andere mogelijkheid gevonden kan worden, bijvoorbeeld gespreid betalen.

 
 

Maak gerust een afspraak voor meer informatie over onze school. We zijn bereikbaar op nummer 040-2528883