>

Beleid Mobiele telefoons

Waarom een protocol voor het gebruik van mobiele telefoons?

Steeds vaker krijgen wij te maken met problemen rondom mobiele telefoons die kinderen
meenemen naar school. De school hanteerde al een aantal regels en afspraken rondom het
gebruik hiervan. Wij hebben gemerkt dat deze regels moesten worden herzien en
aangescherpt. Wij hebben de regels vastgelegd in een protocol, zodat voor alle betrokkenen
(leerlingen, ouders en teamleden) duidelijk is welke regels gelden en aanpak wij hanteren.
Doel van ons beleid zoals beschreven in dit protocol:
  • Eenduidigheid in omgaan met mobiele telefoons (en overige elektronica) voor kinderen, ouders en leerkrachten.
  • Voorkomen van misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd.
  • Duidelijkheid m.b.t. actie school n.a.v. ge-/misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd.
  • Mogelijkheid tot het afleggen van verantwoording naar kinderen, ouders en leerkrachten bij eventueel misbruik.

Maak gerust een afspraak voor meer informatie over onze school. We zijn bereikbaar op nummer 040-2528883